Miedź katodowa

  • Miedź katodowa 99,99%–99,999% Czysta miedź wysokiej jakości 99,99% 8,960 g/cbcm

    Miedź katodowa 99,99%–99,999% Czysta miedź wysokiej jakości 99,99% 8,960 g/cbcm

    Miedź katodowa ogólnie odnosi się do miedzi elektrolitycznej. Miedź konwertorowa (zawierająca 99% miedzi) jest wstępnie formowana w grubą płytkę jako anoda, czysta miedź jest przetwarzana w cienki arkusz jako katoda, a mieszany roztwór kwasu siarkowego i miedzi siarczan jest stosowany jako elektrolit.Po naelektryzowaniu miedź rozpuszcza się z anody na jony miedzi (Cu) i przemieszcza się do katody.Po dotarciu do katody uzyskuje się elektrony i czystą miedź (znaną również jako miedź elektrolityczna...